Jak wybrać najbajlepszy kurs NDT Bobath?

Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, wymyślone jest przez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest naprawdę szeroko używana na całym świecie w terapii niemowląt również dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 w Polsce odbył się w 1988 roku, kierowany przez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały kluczową kwestię w kształtowaniu tej strategii w działaniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane także jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest szczególnie potrzebne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i maluchów najmłodszych.
Założenia i techniki działania używane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest powszechnie uznawane strategia terapeutyczna skupia się na polepszeniu funkcji ruchowych, koordynacji i ogólnego rozwoju u kobiet z schorzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dobrane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces wzrostu i adaptacji organizmu do działania w powszednim życiu. Jej uniwersalność i efektywność przyczyniły się do jej wszechstronnego zastosowania na całym świecie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju dziecka również ich wpływ na przebieg malucha: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na poszukiwaniu, jak oryginalne elementy sensoryczne i fizyczne działają na siebie wzajemnie w ciągu rozwoju dziecka. Będzie to obejmować także teorię, kiedy i właściwe użycia w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania różnych modeli zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath będzie skupiało się na identyfikacji i ocenie nowych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby uczestnicy mogli dobrze diagnozować kłopoty chorych i dopasowywać właściwe podejścia terapeutyczne.
3. Doskonalenie umiejętności w obrębie oceny i analizy kłopotów maluchów z MPDz: Kursanci będą uczyć się efektywnych metod oceny i praktyki kłopotów związanych z MPDz u niemowląt, co pozwala im prawidłowo poznać potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.
4. Doskonalenie umiejętności skutecznego stosowania metod oraz wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na praktycznych aspektach terapii, ucząc kursantów skutecznego stosowania różnych technik i wsparć w pracy z dziećmi z MPDz.


5. Tworzenie racjonalnego i połączonego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z regułami ICF, w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów: Kursanci będą doskonalić wiedzę w tworzeniu spersonalizowanych programów leczniczych dla swoich maluchów, uwzględniając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) także informacje uzyskane podczas wywiadu, badań klinicznych i testów, a także oczekiwań pacjenta i jego opiekunów.
6. Nauczenie się z formami zgodności z opiekunami| chorego oraz ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie reklamował rozwijanie umiejętności współpracy z opiekunami maluchów, integrując ich w proces terapeutyczny także zapewniając im odpowiednie wsparcie i szkolenie, aby mogli skutecznie pomagać dziecku w domu również w codziennym życiu.