Wzorce PNF w pracy z pacjentem po udarze z kłopotami neurologiczny takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, choroba Parkinsona itp. […]