Spastyczność rehabilitacja jest to zwiększone napięcie mięśni, które następuje z uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. Ma ono rodzaj piramidy co […]