Konflikt udowo-panewkowy leczenie dotyczy on problemów, jakie pojawiają się w obwodzie stawu biodrowego. Charakteryzuje się zmianami zwyrodnieniowymi w postaci […]